Duyurular

Tüm Duyurular

Haberler

 •   TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'ni Uygulama Yolunda İlerliyoruz
  Etkinlik TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'ni Uygulama Yolunda İlerliyoruz
  Duyuru

         TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'ni Uygulama Yolunda İlerliyoruz

   Kalite Geliştirme ve Yönetim Birimimiz, 24 Haziran 2015 tarihinde Mavi Salon'da Kalite Yönetimi Sistemi kapsamına dahil birim yöneticileri ile 2015 Yılı 1. Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı'nı (YGG) düzenledi.

   Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Osman Çağlayan, Prof. Dr. Hakan Kocamış, Fakülte Dekanları, Yüksekokul ve Enstitü Müdürleri, Üniversite Genel Sekreteri, Fakülte ve Yüksekokul Sekreterleri, Daire Başkanları ve Birim Sorumlularının katılımıyla yapılan toplantıda, Kalite Geliştirme ve Yönetim Birimi Sorumlusu Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yılmaz genel bir bilgilendirme konuşması yaptı.

                          "KYS Gönüllülük Esasına Dayanır"

   Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yılmaz, öğrencilere, akademik ve idari personele yapılmış olan anket sonuçlarında yer alan memnuniyet sonuçlarını katılımcılarla paylaşarak, kalite bilincinin oluşturulmasında kişisellikten uzak olmak gerektiğini vurgulayarak, "Kalite bilincinin oturtulması kapsamında tüm personelle paylaşım önemlidir. Kişisellikten uzak, kurumsal bir yapı için birim yöneticileri, Kalite Yönetimi Sistemi kapsamında yapılan çalışmaların gönüllülük esasına dayalı olduğu bilincini bütün personele benimsetilmesi konusuna duyarlılık göstermelidir. Yılda iki kez yapılacak olan YGG toplantılarının ilkinin yapıldığı bugün şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar gözden geçirilerek, nasıl daha iyi bir performans sergileriz, öğrencilerimiz ve personelimizin memnuniyetini nasıl yükseltiriz gibi sorulara odaklanarak, yapılacak olan iyileştirme tekliflerini burada değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu. Genel Sekreter Mehmet Yılmaz'ın konuşmasının ardından Birim Kalite Temsilcileri iyileştirme önerilerinde bulundular.

   Toplantının bitiminde Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Kalite Yönetim Sistemi'nin önemsedikleri bir çalışma olduğunu belirterek, "Toplantıda bulunan temsilcilerin katkıları çok değerli, TS EN ISO 9001:2008 belgesi almak burada tek başımıza bir çekirdek grubun yönlendireceği bir başarı değil. Sizlerin katılımı ve eleştirileri çok önemli. Buradaki liderler bizim yöneticilerimiz, liderler sorumlu oldukları alanlarda bu sistemi hem kendileri benimseyecek hem de benimsetme yönünde çaba gösterecekler. Bu çabaya katılan sayımız arttıkça, başarımız artacak ve daha iyi bir noktaya geleceğiz." dedi. Rektör Prof. Dr. Yıldız, birim yöneticilerine ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

 •   Üniversitemiz İslamî İlimler Fakültesinden Ramazan Tebrik Mesajı
  Etkinlik Üniversitemiz İslamî İlimler Fakültesinden Ramazan Tebrik Mesajı
  Duyuru

         Üniversitemiz İslamî İlimler Fakültesinden Ramazan Tebrik Mesajı

   Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Baş On bir Ayın Sultanı Ramazan ayı hakkında bilgiler vererek, açıklamalarda bulundu.

   Dinin, gönderiliş amacı, işlevselliği ve bireyin ondan beklentileri bakımından tanımlandığında farklı betimlemeler ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Eyüp Baş “Bu farklı tanımları içerisine alan kapsamlı bir açıklamada din, ‘insanın kayıtsız şartsız var olan Mutlak Varlığa yönelişi ve O’nun tarafından kuşatılışı’ şeklinde ifade edilmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere iki taraftan bahsedilmektedir. Birisi sonsuz kudret sahibi Allah, diğeri ise O’nun kuşattığı bireydir. Dinimiz İslam’ın inanç esaslarına göre Allah vardır, birdir, diridir ve ölümsüzdür. Aynı şekilde Kur’an-ı Kerim’in Rum Suresi’nin 30. ayetinde ‘O halde (Habibim) sen yüzünü bir muvahhid olarak dine yönelt. Allah’ın insanları yaratmasında esas aldığı o fıtrata uygun hareket et.’ ve Hz. Peygamber (sav)'in, “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hıristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.” hadisi inancın insanın fıtri olduğunu ifade etmektedir. Bununla ilgili özellikle Batı’da 0-6, 09-12 yaş grubu çocuklar üzerinde yapılan anket, mülakat ve gözlemler sevgi, korku gibi din duygusunun da insanın fıtratında olduğunu ortaya koymuştur. Allah’ın insanın fıtratına yerleştirdiği sonsuz kudret sahibi bir güce inanma ve sığınma duygusu insanların hayatını büyük oranda etkilemiştir. İnsanlık tarihi boyunca ilahi ve beşeri her dinin insan yetiştirme ve şekillendirme tarzı vardır, buna bağlı olarak insan tipolojileri oluşur. Bizim dinimiz açısından bakıldığında Allah’ın vahiy olarak Hz. Peygamber aracılığıyla ilettiği buyruklarını içinde barındıran ilahi kitap, Müslüman insan modelinin oluşması için bize bilgiler veriyor ve Allah Resulü bu bilgileri insanlara anlatıyor ve uygulatıyor.

   “Ramazan ayı müminleri günah kirlerinden temizler ve Allah’a yakınlaştırır.”

   Dinimiz İslam da istediği insan portresini yetiştirme sürecinde inananlarına bazı ibadetleri yapmalarını emretmiş, bazı mekan ve zamanları kutsal kılmıştır. Allah’ın birçok güzelliği içerisinde yarattığı ve ‘On Bir Ayın Sultanı’ olarak ifade edilen ramazan ayı da İslam’ın mübarek kıldığı bir zaman dilimidir.

   Anlam olarak, yaz mevsiminin bitiminde ve güz mevsiminin başlangıcında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur manasına gelen ramazan "ramdâ" kelimesinden alınmıştır. Bu yağmurun genellikle yeryüzünü temizlediği gibi ramazan ayı da müminleri günah kirlerinden temizler ve Allah’a yakınlaştırır. Bunun için Allah bu ay içerisinde kendisinin rızasına uygun olan ve O’nun rızasını kazanmak için söylenen her söz, davranış, işlere en az on sevap vereceği Kur’an-ı Kerim’inde ifade etmektedir. Bu bağlamda ramazan ayı gerek günahlarımızdan arınma gerekse Allah’ın istediği bir kul olma yolunda çok önemli bir fırsattır.

   Ramazan ayı hem kavram olarak hem de içerisinde cereyan eden olaylar sayesinde ‘On Bir Ayın Sultanı’ olarak kabul görmektedir. Ayrıca bu ayı bireyin kendisini eğitme imkanı bulduğu, kötü duygu ve davranışlardan kurtulma fırsatının sunulduğu bir zaman dilimi olarak da görmek mümkündür. Bu ramazan ayında Bakara Suresi’nin 183. ayetinde ‘Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı’ ifade edildiği gibi oruç tutulmaktadır. Bu ayda tutulan oruç sayesinde insanlar kendilerini sıkı bir eğitime tabi tutmaktadırlar. Söz konusu eğitimin merkezinde insanın kendisi bulunmaktadır. Birey kendisi sabahtan akşama kadar aç kaldığı için hem Allah’ın vermiş olduğu nimetlerin kıymetini hem de yokluk içerisinde yaşayan insanların halini anlar. Böylelikle empati kurma yeteneği geliştirir. Bununla birlikte oruçlu insan, önünde duran yiyecek ve içeceklere dokunmayarak hem nefsini terbiye etmekte hem de iradesini güçlendirmektedir. Böylelikle 21. yüzyıl insanının en büyük hastalıklarında biri olan ve insanların her zaman üzüntüye sürükleyen doyumsuzluk ve kanaatsizliğin de önüne geçebilme yeteneğini kazanabilmektedir.

   “Bu ayda her müslüman Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya gayret ederek erdemli, yaptığı her ibadettin doğruluğundan emin bir Müslüman olma yolculuğunu sürdürmelidir.”

   Ramazan ayını değerli kılan Bakara Suresi’nin 185. ayetinde ‘Kur'ân, insanlara bir rehber, bu rehberliğin apaçık delili ve doğruyu yanlıştan ayırt edici bir ölçü olarak Ramazan ayında indirilmiştir.’ şeklinde de ifade edildiği gibi Kur’an’ın bu ayda nazil olmasıdır. Bu ayda oruç aracılığıyla nefsini terbiye ederek ve iradesini güçlendirerek kendini eğitmeye başlayan birey Allah katından gönderilmiş, insanlar için bir rehber ve onlara doğruyu yanlıştan ayırmaya yardımcı olacak Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya gayret ederek erdemli, yaptığı her ibadettin doğruluğunda emin bir Müslüman olma yolculuğunu sürdürmelidir. Ayrıca yine Ramazan ayı ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olan geceyi içerisinde barındırmaktadır.   İnsan ömrü çok kısa olması hasebiyle zaman insan için çok önemlidir. Çünkü insan zamanı güzel ve planlı şekilde kullandığı takdirde kaybettiği şeyleri geri kazanabilir. Fakat geçen zamanı geri getirmek mümkün değildir. Bunun için insanın seksen küsur senede kazanacağı sevabı bir gecede kazanma imkanı veren “Kadir Gecesi’ni” kalbinde saklayan ramazan ayının kadrini bilmeli ve onu iyi değerlendirilmelidir. Ramazan ayında verilen sadaka, fidye, fitre, zekatlar ve iftara davet edilen yardıma muhtaç insanlara ikramda bulunmak ‘Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir’ hadisinin gönüllerde yer etmesine katkı sağlamaktadır. Ramazan ayı içerisinde yapılan bu ibadetler sayesinde insanlar hiçbir dünyevi menfaat beklemeksizin yalnızca Allah için verebilme ve paylaşma duygusunu tadabilecektir. Ramazan ayında birlikte yapılan iftarlar ve camilerde kılınan teravih namazları bu dönemde en çok muhtaç olduğumuz birlik ve berberlik ruhunu canlı tutmaktadır. Gerek anne-babaların çalışması gerekse teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi insanları yalnızlaştırmıştır. Televizyon, bilgisayar oyunları, cep telefonları ve internet insanların dünyasını kaplamış ve insanlar bir birinden uzak, habersiz bir şekilde yaşar hale gelmiştir. Hatta aynı evi paylaştığı halde birbirlerinden haberdar olmayan bir toplum olma yolunda hızlı bir ilerleyiş vardır. Bu bağlamda ramazan ayında yapılacak iftarlar, kılınacak teravih ve bayram namazı, akraba ziyaretleri ve küskünlerin barıştırılmaları toplumda birlik ve beraberliği, kardeşlik duygusunun canlanmasını ve canlı kalmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak Ramazan ayı içerisinde yapılan gerek mali gerekse bedeni ibadetler hem bireye hem de topluma oldukça büyük kazanımlar sağlamaktadır. Bu sayede insan iyi bir eğitimden geçmiş olmaktadır. Böylelikle insan yaptığı her şeyin hesabını vereceği mahkeme-i kübraya hazırlanma fırsatını yakalamış olur. Ancak bu kazanımın sağlanmasında bireyin yaptığı ibadetlerinde samimi ve ihlaslı olması çok önemlidir. Ayrıca ramazan ayı içerisinde elde ettiği tutum ve davranışları hayatı boyunca devam ettirmeye karar vermelidir.” dedi.

  Prof. Dr. Eyüp Baş açıklamalarının sonunda, başta Kırıkkale’deki kardeşlerimiz olmak üzere ülkemiz ve İslam alemindeki bütün müslümanların Ramazan ayını tebrik etti.

 •   Üniversitemizden “ Bağımlı Olma, Sosyal Ol’’ Adlı Sosyal Sorumluluk Projesi
  Etkinlik Üniversitemizden “ Bağımlı Olma, Sosyal Ol’’ Adlı Sosyal Sorumluluk Projesi
  Duyuru

     Üniversitemizden “ Bağımlı Olma, Sosyal Ol’’ Adlı Sosyal sorumluluk Projesi

   Üniversitemizin Matematik ve Oyun Topluluğu(MATO) KKU e-spor takımı hem ulusal hem de uluslararası boyutta “Bağımlı olma, sosyal ol” isimli Sosyal Sorumluluk Projesini uygulamaya başladı. KKU e-spor takımı 27-28 Mayıs 2015 tarihlerinde İlki Kırıkkale Fen Lisesinde gerçekleşen sonra Özel Gazi İlköğretim okulunda 200 den fazla öğrencinin katıldığı Söyleşi ve bilgilendirme programı gerçekleşti.

   Matematik ve Oyun Topluluğu (MATO) Danışman Hocası Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Müzeyyen Özhavzalı sununda, “Çağımız teknoloji çağıdır ve bu teknolojik gelişmelere bağlı olarak boş zamanlarında hobi olarak oynanan oyunların artık bilgisayar ortamında çocuklar ve gençler olarak daha çok tercih edilmektedir.  Oyun oynamak sizi mutlu etmeli ve diğer sorumluluklarınızı olumsuz etkilememelidir. Eğer bilgisayar, atari, internet başında zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyor ve bütün gün bilgisayar başından kalkamıyorsanız, yemek yemeyi, uyumayı, okula gitmeyi unutuyor veya erteliyorsanız, uyku saatleriniz düzensizleşmeye başladıysa, ders başarısında düşmeler görülüyorsa, arkadaşlarınızla ve ailenizle geçirdiği vakit eskisine nazaran azaldıysa, harçlığınızın tamamını internet Kafelerde harcıyorsanız, internet Kafelere gidebilmek için anne–babasından izinsiz para alıyorsa bir sorun olduğu düşünülebilir. İşte bizim topluluğumuz bu bağımlılığa önlemek, bilinçli oyun nasıl ve hangi oyunlarla oynanır bunları sizlerle paylaşmak amacıyla Sosyal sorumluluk projesi olarak bu söyleşileri gerçekleştirmeye başladık. Başta Takım Kaptanı Kerem Şevik ve oyunculardan Furkan Doğan’ a bu Söyleşi için yaptıkları hazırlıklar ve  çalışmalara  ve özellikle duyarlılıklarına çok teşekkür ediyorum, bizlere başından beri Desteklerini esirgemeyen Kırıkkale Üniversitesi Yetkililerine, İstanbul Riot yetkililerine çok teşekkür ediyorum  ” dedi.

    “Tüm hayatınızı olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar kullanmak yerine dozajında ve etkili kullanma alışkanlığını kazanılmasında yardımcı olmak daha iyi sonuçlar almanızı sağlar’’

   Programın devamında KKU e-sport Takım kaptanı Kerem Şevik; Ülkemizde ve dünyada e-sporun gelişimi, okul takımı olarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Kişiliğimizi geliştirebilecek hangi bilgisayar oyunların oynanması gerektiğini ve nekadar bilgisayar başında kalınması gerektiğini, etkili bilgisayar oyunları oynama yöntemlerini ve  Etkili bilgisayar kullanma farkındalığı hakkında bilgiler veren MATO Oyun Topluluğunun üyesi Furkan Doğan “Tüm hayatınızı olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar kullanmak yerine dozajında ve etkili kullanma alışkanlığını kazanılmasında yardımcı olmak daha iyi sonuçlar almanızı sağlar ” dedi

   Program sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi ve toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.

 •   Kırıkkale Üniversitesi 4. Personel Buluşmaları Etkinliği Düzenlendi
  Etkinlik Kırıkkale Üniversitesi 4. Personel Buluşmaları Etkinliği Düzenlendi
  Duyuru

  Kırıkkale Üniversitesi 4. Personel Buluşmaları Etkinliği Düzenlendi

   16 Haziran 2015 Salı günü Üniversite gölet alanında yapılan “Kırıkkale Üniversitesi 4. Personel Buluşmaları” etkinliği akademik ve idari personelin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

   Etkinliğe  Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Garnizon Komutanı Tuğgen. Mehmet Kaya, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Rektörümüz Ekrem Yıldız, Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. Harun Karabulut, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Vekili Efgan Maden, Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı Şerafettin Atalay, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Osman Çağlayan ve Prof. Dr. Hakan Kocamış, Dekanlar, Müdürler, Öğretim Üyeleri ve üniversite personeli katıldı.

   Üniversite personelinin kaynaşması ve bir arada vakit geçirmesi adına yapılan programda tüm davetlilere ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte düzenlenen hediye çekilişinde kazanan şanslı personellerimize hediyelerini Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız verdi.

   Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız, Etkinlik alanını gezerek personelle sohbet etti. Müzik dinletisi eşliğinde Üniversite Personelinin sohbet edebilme fırsatı bulduğu 4. Personel Buluşmaları Etkinliği sonunda katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdi.

 •   Üniversitemizde Akademik Etkinlik Ödüllerinin Verilmesi ve Cübbe Giyme Töreni Gerçekleşti
  Etkinlik Üniversitemizde Akademik Etkinlik Ödüllerinin Verilmesi ve Cübbe Giyme Töreni Gerçekleşti
  Duyuru

  Üniversitemizde Akademik Etkinlik Ödüllerinin Verilmesi Ve Cübbe Giyme Töreni Gerçekleşti

     Üniversitemiz 2014-2015 öğretim yılı Akademik Yükselme ve Akademik Etkinlik Ödül Töreni 16 Haziran 2015 tarihinde Mavi Salon'da yapıldı.

     Programa Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Garnizon Komutanı Tuğgen. Mehmet Kaya, Kırkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Jandarma Komutanı Jan. Alb. Harun Karabulut, Kırkkale İl Emniyet Müdürü Vekili Efgan Maden, Kırkkale İl Genel Meclisi Başkanı Şerafettin Atalay, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Osman Çağlayan ve Prof. Dr. Hakan Kocamış, Fakülte Dekanları, Yüksekokul ve Enstitü Müdürleri, öğretim üyeleri ve aileleri katıldı.

    İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız, 2014-2015 öğretim yılında 22 Profesör, 31 Doçent ve 67 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 120 öğretim üyesinin binişlerini giydiğini belirterek şöyle devam etti: "Bu atamalardan sonra Kırıkkale Üniversitesinin öğretim üyesi sayısı 131 Profesör,  131 Doçent, 305 Yardımcı Doçent olmak üzere 567 ulaşmıştır. Toplamda akademik kadromuzda 1147 personel, idari kadromuzda 847 personel bulunmaktadır.  12 Haziran Cuma günü görkemli bir törenle genel mezuniyet törenimizi yaptık öğrenci ailelerinin, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yüksek katılımı söz konusuydu. Bu programa iştiraklerinden ve gösterdikleri ilgiden dolayı herkese teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Kırıkkale Üniversitesinde çeşitlilik olarak 84 farklı programda diploma verilmektedir. 2014-2015  öğretim yılında İslami İlimler Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun Spor Bilimleri Fakültesine dönüşmesiyle 2 fakülte daha eklendi. Dolayısıyla fakülte sayımız 12’ye yükseldi. Bu 84 programın yanında 2015-2016 öğretim yılında yeni cazip bölümlerle geliyoruz İslami ilimler Fakültemiz öğrenci alacak karar çıktı. Fen Edebiyat Fakültemizde Aktüerya bölümünü açıyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemiz İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü açtık ve öğrenci alıyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültemize Sosyal Hizmetler Bölümünü açtık öğrenci alıyoruz. Dolayısıyla bu artışlardan sonra diploma sayımız 86 ya çıkacak. Üniversitelerin 1. işi eğitimdir. Öğrencilere bir kariyer vermektir. Öğrencilere edindiğimiz değerler onları hayata hazırlama bizim için çok önem arz ediyor. Yıl boyu çok yoğun hem bilimsel, hem kültürel, hem sosyal etkinlikler düzenliyoruz.  Üniversitenin bir diğer işlevi bilimsel çalışmalardır hem yayın hem proje anlamında üniversitelerin yarıştığı alandır. Bugün burada biz sosyal bilimler fen bilimler mühendislik ve sağlık bilimler alanında en yüksek puanı alan öğretim elemanlarımıza üniversite vakfımızın desteğiyle nakdi ödül ve başarı belgesi vereceğiz. Bu desteği sağlayan üniversite vakfımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

            “17 Milyon Liraya yaklaşan meblağda proje üreten bir üniversiteyiz.”

     Prof. Dr. Yıldız konuşmasının devamında yapılan projelere değinerek,  “Bilimsel araştırma projeleri formu son yıllarda sıçrayış gösterdi. Kaynağımız döner sermaye gelirlerimizdir. Döner sermaye gelirlerinin belirli bir nispi üniversite kaynağı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimine aktarılıyor dolayısıyla öz gelirlerimiz ne kadar artarsa BAP’taki fonlarımızda bu ölçüde artıyor. 2014 yılı gelirlerimiz 2 Milyon 561 Bin TL’dir. 2015 de ise 3 Milyon TL’lik bir gelir bekliyoruz. Verilen projelerle BAP’ın fonlarının toplamı 5 Milyon 384 Bin TL’dir. Dışarıdan desteklenen SANTEZ, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajanslarının desteklediği projeler büyük önem arz ediyor. Üniversitemizde, SANTEZ tarafından desteklenen 7 adet proje, TÜBİTAK tarafından desteklenen 20 proje var. Ahiler Kalkınma Ajansının desteklediği Biyo Uyumluluk Çevre ve Yakıt Laboratuvarı kurulması büyük bir proje, Rüzgâr türbünüyle ilgili başka bir proje bulunmakta. Bütün dış kaynaklı projelerin toplamı 11 Milyon 526 Türk Lirasıdır. Toplamda 17 milyon liraya yaklaşan meblağda proje üreten bir üniversiteyiz. Üniversitemizin kat edeceği çok mesafe var. Daha çok çaba gayret göstererek üniversite sıramızı daha yukarı taşıyacağız. Bu arkadaşlarım, birlikte çalışmakla olur. Üniversitelerin 3. işlevi topluma hizmettir. Eğitim Bilimlerimizin topluma hizmet başlığı altında dersi var. Diş Hekimliği Fakültemizin dersleri var ayrıca toplum sağlığına hizmet noktasında çok ciddi başarılara imza atıyoruz. Yeni Fizik Tedavi Rehabilitasyon hastanemiz geçtiğimiz aylarda hizmete geçti. Üniversite sanayi iş birliği kapsamında çalışmalarımız var. Biz üniversite olarak hizmet sunacağımız talepte bulunan sanayicilerin ayağına gitmekten yanayız ve bu yönde çabalarımız giderek artacak. Bunun meyvelerini de önemli ölçüde alıyoruz. Toplumda genel kaliteyi yükseltmek için oluşturduğumuz Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim ve diğer merkezlerimiz toplumun genelinin niteliğini arttırmak için çok çeşitli kurslar düzenliyoruz bu kursların ardından istihdam olanakları doğuyor. “  diye belirten Prof. Dr. Yıldız, konuşmasının sonunda yeni öğretim üyesi kadrolarına atanan öğretim üyelerine Kırıkkale Üniversitesini tercih ettikleri için teşekkür ederek, akademik yayın ödülü alan öğretim üyelerine de daha yüksek sayıda yayın, daha yüksek sayıda başarı ve daha yüksek sayıda performans dileğiyle başarılarının devamını diledi.

     Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız'ın, 2014-2015 öğretim yılında profesörlük kadrosuna atanan öğretim üyelerine cübbelerini giydirmesi ve profesörlük belgelerini vermesinin ardından, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna atanan öğretim üyelerine cübbe giydirilmesi törenine geçildi.

     Üniversitemiz akademik personelinin yıl içerisinde yapmış oldukları akademik yayın etkinliklerinin değerlendirilmesi sonucu Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında dereceye giren öğretim üyelerine ödülleri verildi.

     Akademik yayın etkinliklerinin değerlendirilmesi sonucu  1. olan öğretim üyeleri Doç. Dr. İshak Altun, Prof. Dr. Nuray Bayar Muluk ve Prof. Dr. İhsan Yüksel’e Vali Ali Kolat tarafından, 2. olan öğretim üyeleri Doç. Dr. Hakan Çiftçi, Doç. Dr.  Murat Demirbaş ve Doç. Dr. Hasan Tarık Atmaca’ya hediyelerini Garnizon Komutanı Tuğgen. Mehmet Kaya tarafından ve 3. olan öğretim üyeleri Doç. Dr. Tamer Eren, Prof. Dr. Ali Erdemir ve Prof. Dr. Muhittin Eliaçık’a hediyeleri Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından verildi.

    Program ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

 •   Mezuniyet Coşkusu
  Etkinlik Mezuniyet Coşkusu
  Duyuru

                                                Mezuniyet Coşkusu
  Üniversitemizin 2014-2015 akademik yılında mezun olan öğrencilerimiz Başpınar Stadyumu'nda düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Düzenlenen törene; Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Rıfat Ata, Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Harun Karabulut, İl Emniyet Müdür Vekili Efkan Maden, il protokolü, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve veliler katıldı.

  10 bin 638 öğrencimizin mezuniyetlerinin kutlandığı törende, öğrencilerimiz tören alanında yerlerini alırken mutluluk dolu anlar yaşantı. Öğrencilerin mezuniyet coşkusu içerisinde yerlerini almasının ardından Öğrenci Konseyi Başkanı Baybarshan Ali Kazancı, tüm mezunlar adına konuşma yaparak öğrenci arkadaşlarını tebrik ederek, başarılar diledi.

         "Bugün Bizler ve Şehrimiz İçin Çok Önemli ve Heyecanlı Bir Gün"

  Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız da Üniversitemizin Fakülte sayısının 12'ye çıktığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Öğretim elemanlarımız sizlerin kıymetli varlıklarınıza engin bilgileriyle davranışlarıyla onlara iyi insan olmayı iyi kariyere sahip olma yolunu gösterdiler. Bugün bizim için, öğrencilerimiz, aileleri ve şehrimiz için çok önemli ve heyecanlı bir gün. Geleceğimizin güvencesi, ülkemizin gözbebeği 5.883 ön lisans, 4.755 lisans düzeyinde olmak üzere toplam 10.638 öğrencimiz son yıllarını tamamladı ve mezun olma durumuna geldi. Bu öğrencilerimizi bugün Üniversitemizden, Kırıkkale’mizden uğurluyoruz. Sınavları devam eden öğrencilerimize başarılar diliyorum.” İfadelerini kulandı

                                        8 Bin Yeni Öğrenci Bekliyoruz


   Önümüzdeki öğretim yılına fakülte sayısının 10’dan 12’ye çıktığını belirten Yıldız, “Geçen yıl kurduğumuz İslami İlimler Fakültemiz gelecek öğretim yılında ilk öğrencilerini alacak. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz kapatılarak bu yıl içinde kurulan Spor Bilimleri Fakültemiz mevcut bölümlerine Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nü de ekleyerek yoluna devam ediyor. Bu 2 fakülte yanında Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Aktüerya, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Sosyal Hizmet bölümleri ilk defa öğrenci alacaklar. Böylece, önümüzdeki yıl diploma programı sayımız (48’i lisans, 38’i ön lisans olmak üzere) toplam 86’ya çıkmış olacak. Mezun ederek uğurladığımız bu kıymetli evlatlarımızın yerine 2015-2016 öğretim yılında 7446’sı ön lisans ve lisans olmak üzere yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte 8.000’e yakın yeni öğrenci bekliyoruz."

                   "Üniversitemizde Nitelikli Bilimsel Yayınlar Yapılıyor"

  Üniversitemiz, yeni faaliyete geçen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi ile birlikte 2 hastane ve diş hekimliği hizmetleri ile şehrimize, bölgemize sağlık hizmeti sunuyor. Ayrıca, oluşturduğumuz merkez ve birimlerle şehrimiz insanına meslek kazandıran kurslar düzenliyor, nitelikli işgücü oluşturulmasına katkı sağlayarak istihdam imkanlarının artmasına ön ayak oluyor. Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarıyla ilimize ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Öğretim elemanlarımız, Üniversitemiz ve dış kaynaklarla desteklenen çok sayıda bilimsel projeyi başarı ile yürütüyor, nitelikli bilimsel yayınlar yapıyor.” diye konuştu.

                       "Ülkemizin Övünç Kaynağı Olacağınıza İnanıyoruz"

  Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız yaptığı konuşmada şu ifadeleri kulandı, “Siz ülkemizin aydınlık geleceğinde söz sahibi olacak, en önemli gücümüz olacaksınız. Mezun olmak büyük başarıdır. Ancak, sizi daha zorlu bir hayat mücadelesi bekliyor. Eğitime ve mücadeleye hayat mektebinde devam edeceksiniz. Önceki mezun ve mensuplarımız gibi sizin de başarılı olacağınıza, bizim için, aileniz için, ülkemiz için övünç kaynağı olacağınıza inanıyoruz. Kırıkkale Üniversitesi büyük bir ailedir. Sizler de bu ailenin seçkin bir mensubusunuz. Bizimle ve birbirinizle irtibatınızı kesmeyiniz. Başarılarınız hem bize hem de mevcut öğrencilerimize motivasyon kaynağı olacaktır. Bunun için buradan ayrılmadan mezun bilgi sistemimize mutlaka kaydolun. Bu yolla başarılarınızdan bizi haberdar edin”

                             "Ülkemizin Geleceğinde Sizler Olacaksınız"

  Kırıkkale Vali Vekili Rıfat Ata, “Kırıkkale Üniversitesi'nden ayrılmanın mezun olmanın sevincini birlikte yaşıyorsunuz. Geleceğimizin aydınlık gençlerine eğitim veren öğretim görevlilerine teşekkür ederiz. Gerek ilimizden ilçelerden ülkemizin dört bir köşesinden ilimize gelen velilerimize üzerinde titrediğiniz evlatlarınızla fedakarlıktan kaçınmadığınız çocuklarınızı yalnız bırakmadınız. Çocuklarımızın hepsi hayırlı bir yurttaş olacaktır onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu. Öğrencilerin diplomalı işsizler ordusunda yer almamaları gerektiğinin altını çizen Vali V. Rıfat Ata, şöyle devam etti: “Almış olduğunuz diploma çok şeydir ama çok şey değildir. Diplomalı işsiz ordusuna katılmamak için sizlere büyük görev düşüyor önünüzdeki sınavlara hazırlanarak özel veya amuda görev alacaksınız. Bu konuda inandığınız ve sevdiğiniz işleri yapın, rüzgarın esiri olmayın ülke toplum sorunlarına karşı daime duyarlı olmalısınız çünkü ülkemizin geleceğinde sizler olacaksınız” dedi

  Fakülte ve yüksekokullarını dereceyle bitiren öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardından 10.638 öğrencimiz  hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar. Mezuniyet programı Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından verilen konser ile son buldu.

 •   Üniversitemizin Hazırladığı “Girişimcilik Projesi” TÜBİTAK’ın Desteklediği 35 Üniversite Arasında Yer Aldı
  Etkinlik Üniversitemizin Hazırladığı “Girişimcilik Projesi” TÜBİTAK’ın Desteklediği 35 Üniversite Arasında Yer Aldı
  Duyuru

  Üniversitemizin Hazırladığı “Girişimcilik Projesi” TÜBİTAK’ın Desteklediği 35 Üniversite Arasında Yer Aldı

   Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakaya ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Öğr. Grv. Ali Solunoğlu’nun hazırladığı “Girişimcilik Kalesi” isimli proje, TÜBİTAK’ın ülke genelinde sadece 35 üniversiteyi desteklediği projeler arasında yer aldı.

  K.Ü’de Sosyal Bilimler Alanı’nda Desteklenen İlk TÜBİTAK Projesi

   1601 Yenilik ve Girişimcilik alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kakpsamında yer alan ve %100 hibe desteği ile kabul edilen “Girişimcinin Kalesi” isimli proje, TÜBİTAK kapsamında Kırıkkale Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Alanında desteklenmesi uygun görülen ilk proje olması sebebiyle de önem arz ediyor.

  “Başarılı İş Fikirlerinin Erken Dönemlerde Hayata Geçirilmesi Önemli”

   Yrd. Doç. Dr. Karakaya, üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleşmesinin aynı zamanda başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesinin önemini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Üniversitemiz bu amaçlarda ön lisans/lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim elamanlarına yönelik modüler bir yapıya sahip olan Girişimcilik Sertifika Programları’nı 3 yıl boyunca düzenleyecek. Aynı zamanda organize edeceğimiz panellerle, Ülkemizde ve Kırıkkale’de başarılı olmuş girişimcileri Kırıkkale Üniversitesi’nde, girişimcilik ruhuna sahip kişilerle buluşturacağız.”

Etkinlikler

Diğer Etkinlikler