İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme Bölümü


İhsan YÜKSEL

Prof.Dr.
İhsan YÜKSEL


 
yuksel@kku.edu.tr         2374
Kırıkkale ÜniversitesiKişisel Bilgiler

Akademik Birimi  :  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölümü  :  İşletme Bölümü
Anabilim Dalı  :  Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Yabancı Diller  :  İngilizce
Mesleki İlgi Alanları  :  İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranışİletişim Bilgileri

İş Adresi  :  Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 71451, Yahşihan-Kırıkkale
Oda Numarası  :  330
  Dahili Telefonu 1  :  (318) 357 42 42 / 2374
  Dahili Telefonu 2  :  (318) 357 38 16 / 2374
  Direkt Telefonu  : 
  E-Posta  :  yuksel@kku.edu.tr
  Web Adresi  : Eğitim

Lisans  :  Anadolu Üniversitesi-İktisat 1986
Y.Lisans  :  Gazi Üniversitesi- Sağ. Bil. Ens. 1993
Doktora  :  Gazi Üniversitesi- Fen Bil. Ens. 1997Verdiği Dersler

Akademik Birim Bölüm Ders Adı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Örgüt GeliştirmeBilimsel Yayınları

Science Citation Index' te Taranan Dergilerdeki Yayınlar
   A1. Yüksel, İ. ve M. Dağdeviren, “Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis-A case study for a textile firm,” Information Sciences,177(6), 3364-3382, (2007).,   
   A2. Dağdeviren, M., ve İ.Yüksel, “Developing a fuzzy analytic hierarchy process (AHP) model for behavior-based safety management”, Information Sciences, 178 (6), 1717-1733, (2008).,   
   A3. Dağdeviren, M., İ. Yüksel ve M. Kurt, “A Fuzzy Analytic Network Process (ANP) Model to Identify Faulty Behaviors Risk (FBR) in Work System”, Safety Science, 46(5),771-783,(2008).,   
   A4. Dağdeviren, M., ve İ.Yüksel, “A fuzzy analytic network process (ANP) model for measurement of the sectoral competition level (SCL), Expert Systems With Applications, 37(2), 1005-1014, (2010).,   
   A5. Yüksel, İ. ve Dağdeviren, M. “ Using the fuzzy analytic network process (ANP) for Balanced Scorecard (BSC): A case study for a manufacturing firm”, Expert Systems With Applications, 37(2), 1270-1278, (2010).,   
 
Yurtiçi Dergi Yayınları
   Yüksel, İ., “İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2),291-306, (2005).,   
    Yüksel, İ., “Kariyer Değerlerinin Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle Önceliklendirilmesi”, Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(25), 59-67,(2006).,   
    Yüksel, İ., “Örgütsel Destek Algısı ve Belirleyicilerinin İşten Ayrılma Eğilimi İle İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 35(1), 7-32, (2006).,   
    Yüksel, İ., “İş-Aile Çatışmasının Kariyer Tatmini, İş Tatmini ve İş Davranışları İle İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2),301-314, (2005).,   
    Yüksel, İ., “Bilgisayar İşletmenlerinin Öznel Yorgunluk Belirtileri İle İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 143-157, (2001).,   
    Yüksel, İ., “Sürekli ve Geçici Statüde İstihdam Edilen Bilgisayar İşletmenlerini Ayırt Edici İş Doyum Öğelerinin Belirlenmesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57(4),183-205, (2002).,   
   Yüksel, İ. ve Kurt, M., “Sürücü Stresi Boyutlarının Belirlenmesi”, Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (18),41-48,(2002).,   
   Yüksel, İ., “Sürücü Davranışlarının Stres Oluşturucu Değişkenlere Bağlı Olarak Öngörülmesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19,173-180,(2002).,   
    Yüksel, İ., “Hemşirelerin İş Doyum Düzeyini Ayırt Edici İş Doyum Öğelerinin Diskriminant Analiziyle Belirlenmesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 67-78, (2002).,   
    Yüksel, İ., “Vardiyalı ve Vardiyasız Çalışan Hemşirelerin İş Güçlüğünü Ayırt Edici Değişkenlerin Belirlenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,7(1),199-210, (2002). ,   
   Yüksel, İ., “Hemşirelerin İş Güçlüğü Faktörlerinin Belirlenmesi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Analizi”,Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(20), 131-139, (2003).,   
    Yüksel, İ.,“Hemşirelerin İş Güçlüğünü Oluşturan Değişkenlerin İş Doyumu, İş Gerilimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Analizi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1),261-272, (2003).,   
   Yüksel, İ., M. Kurt ve E. Dizdar,“ Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımında Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi”, Teknoloji Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3-4),105-111, (2003).,   
    Yüksel, İ. ve M. Kurt, “Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyi İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Analizi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 33-45, (2003).,   
    Yüksel, İ.,“İş Stresi, İşe Bağlılık ve İş Doyum Arasındaki İlişkinin Analizi (Teknisyenlere Yönelik Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1-2), (2003).,   
   Yüksel, İ., “Trafik Kazasına Karışan Sürücüleri Öngören Değişkenlerin Belirlenmesi”, Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(21), 227-233, (2004).,   
    Yüksel, İ., “Çalışma Yaşamı Kalitesinin Tipik ve Atipik İstihdam Açısından İncelenmesi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1), 47-58, (2004).,   
    Yüksel, İ., “ İşsizlik Olgusunun Psikolojik Boyutu: Görgül Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60(3),255-274, (2005).,   
    Dağdeviren, M., İ. Yüksel, “Personnel Selection Using Analytic Network Process”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(11), 99-118, (2007).,   
 
Ödül,Patent vs.
   TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2010. (Using the fuzzy analytic network process (ANP) for Balanced Scorecard (BSC): A case study for a manufacturing firm”, Expert Systems With Applications, 37(2), 1270-1278, (2010).,   
   TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2010. (A fuzzy analytic network process (ANP) model for measurement of the sectoral competition level (SCL), Expert Systems With Applications, 37(2), 1005-1014, (2010).,   
   TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2008. (A Fuzzy Analytic Network Process (ANP) Model to Identify Faulty Behaviors Risk (FBR) in Work System”, Safety Science, 46(5),771-783,(2008).,   
   TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2008. (Developing a fuzzy analytic hierarchy process (AHP) model for behavior-based safety management”, Information Sciences, 178 (6), 1717-1733, (2008).,   
   TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2007. (Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis-A case study for a textile firm,” Information Sciences,177(6), 3364-3382, (2007).,   
 
Alanında Yayınlarla ilgili etkinlikler
   Uluslararası Bilimsel Dergilerde (SSCI, SCI) Hakemlik,   
Journal of Environmental Management   ,   
Asia Pacific Management Review   ,   
Information Sciences   ,   
International Journal of Information Technology & Decision Making   ,   
   Ulusal Bilimsel Dergilerde Hakemlik,   
Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi   ,   
İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi   ,   
Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi   ,   
G.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi   ,   
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi   ,   
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi   ,   
Doğuş Üniversitesi Dergisi   ,   
 Kırıkkale Üniversitesi Önceki Sayfa Son Güncelleme : 16.04.2015 16:42