Eğitim Fakültesi , Eğitim Bilimleri Bölümü


Levent ERASLAN

Doç. Dr.
Levent ERASLAN


 
leraslan@yahoo.com         
Kırıkkale ÜniversitesiKişisel Bilgiler

Akademik Birimi  :  Eğitim Fakültesi
Bölümü  :  Eğitim Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı  :  EĞİTİM BİLİMLERİ-EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ABD
Yabancı Diller  :  İNGİLİZCE
Mesleki İlgi Alanları  :  SİVİL TOPLUM. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ,LİDERLİK.ÖĞRETMEN İSTİHDAMI VE YETİŞTİRİLMESİ.EĞİTİM YÖNETİMİ VE POLİTİKALARIİletişim Bilgileri

İş Adresi  :  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Oda Numarası  :  36
  Dahili Telefonu 1  :  03183572486 1384 /
  Dahili Telefonu 2  :  /
  Direkt Telefonu  : 
  E-Posta  :  leraslan@yahoo.com
  Web Adresi  : Eğitim

Lisans  :  Gazi Üniversitesi-Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Öğretimi ABD 1998
Y.Lisans  :  Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD. 2003
Doktora  :  Ankara Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri 2008Verdiği Dersler

Akademik Birim Bölüm Ders Adı
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Türk Eğitim Tarihi
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Felsefe
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Sosyolojiye Giriş
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bilim Tarihi
Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Program Geliştirme ve Öğretim
Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Ölçme ve Değerlendirme
Sosyal Bilimler Enstitüsü Okul Yönetimi ve Liderlik
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümü Türk Eğitim Tarihi
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Sınıf Yönetimi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Çağında Eğitim Yönetimi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Eğitim Sisteminde Yönetim SorunlarıBilimsel Yayınları

Kitaplar
L.Eraslan,    Sivil Toplum,    Sivil Toplum ve Eğitim (ESTK), Ankara, Maya Akademi, 2011.
L.Eraslan   Öğretmenim Mektubun Var..,    Öğretmenim Mektubun Var.., (Derleme) Ankara, Maya Akademi, 2011.
Türkiye'de Kamu Yönetimi Sorunları Üzerine İncelemeler, Seçkin Yayıncılık,2005   ,   
Milli Eğitimin Yasal Dayanağı. Mevzuat I-II. Levent Eraslan ve M.Metin Arslan, Anıttepe Yayıncılık, Ankara,2001.   ,   
Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi i, 2009. Ankara.    ,   
L.Eraslan   Sosyal Yapı ve Eğitim Analizi (Yahşihan İlçe Örneği),    Sosyal Yapı ve Eğitim Analizi (Yahşihan İlçe Örneği), Ankara, Maya Akademi, 2010.
L.Eraslan,    Eğitim Bilimine Giriş ,    Eğitim Bilimine Giriş (Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme, Seçim ve İstihdam Sürecinin Analizi (Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri), Ankara, Maya Akademi, 2011.
 
Science Citation Index' te Taranan Dergilerdeki Yayınlar
L.Eraslan   Use Of New Approaches In Teaching Sociology (Application Of A Technique For Producing Idea),    Use Of New Approaches In Teaching Sociology (Application Of A Technique For Producing Idea)", Educational Research and Reviews, 6(1), 2011.
L.Eraslan, Metin Aşçı, Fatoş Silman   An Analysis of the Concept of “Love”, “Peace”, and “Tolerance” in the Coursebooks in Turkey.,   
 
Yurtiçi Dergi Yayınları
L.Eraslan   Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Liderlik Öğretimi,    Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Liderlik Öğretimi
L.Eraslan   "İlköğretim Programlarında Girişimcilik Öğretimi”, (Hayat Bilgisi Dersi Örneği)",    "İlköğretim Programlarında Girişimcilik Öğretimi”, (Hayat Bilgisi Dersi Örneği)", Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, S.27, 2011.
L.Eraslan   "Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları,    "Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları", Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 2011.
L.Eraslan   Öğretim Programlarında Aile Eğitimi (Hayat Bilgisi Dersi Örneği,    Öğretim Programlarında Aile Eğitimi (Hayat Bilgisi Dersi Örneği)", Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, S.31, 2011.
L.Eraslan   "Japon Sosyo-Ekonomik Yaşamında Yükseköğretimin Belirleyici Rolü”,    "Japon Sosyo-Ekonomik Yaşamında Yükseköğretimin Belirleyici Rolü”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1999.
L.Eraslan    Sosyolojik Metaforlar,    Sosyolojik Metaforlar”, Akademik Bakış, Sayı: 27, 2011.
L.Eraslan   “Bireysel Sosyal Sorumluk Ölçeğinin (BSS) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”,    “Bireysel Sosyal Sorumluk Ölçeğinin (BSS) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Aile ve Toplum Dergisi, 24.Sayı, 2011.
L.Eraslan   Eğitim Temalı Dergilerin Değerlendirilmesi” ,    Eğitim Temalı Dergilerin Değerlendirilmesi” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:194, 2011.
L.Eraslan   Türkiye’de Eğitim Dernekleri ve Sorun Alanlarının Değerlendirilmesi”,    Türkiye’de Eğitim Dernekleri ve Sorun Alanlarının Değerlendirilmesi”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10(1), 2011.
L.Eraslan   Günümüz Öğretmen Sendikacılığının Değerlendirilmesi,    Günümüz Öğretmen Sendikacılığının Değerlendirilmesi”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt 1 Sayı 1 Bahar 2012.
Ayşe Korkmaz, L.Eraslan   “Mesleki Teknik Eğitimde Finansman Problemi”,,    “Mesleki Teknik Eğitimde Finansman Problemi”, 16. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Karabük 1999.
Ayşe Korkmaz, L.Eraslan   Okul Yöneticilerinin Transformasyonel Liderlik Özellikleri,,    Okul Yöneticilerinin Transformasyonel Liderlik Özellikleri, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Lefkoşe, KKTC.
M.M. Arslan, L.Eraslan   Yeni Eğitim Paradigması ve Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm Gerekliliği,    Yeni Eğitim Paradigması ve Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm Gerekliliği”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 160, Güz 2003, Ankara.
L.Eraslan   “Okul Müdürlerinin Vizyon Oluşturma, Entelektüel Uyarım, Yaratıcılık ve Bireysel Destek Sağlama Yeterliklerinin Değerlendirilmesi”,,    “Okul Müdürlerinin Vizyon Oluşturma, Entelektüel Uyarım, Yaratıcılık ve Bireysel Destek Sağlama Yeterliklerinin Değerlendirilmesi”, Bilim Yolu Dergisi, Sayı: 3, 2003,Kırıkkale.
L.Eraslan   “Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Yönteminin Değerlendirilmesi”,,    “Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Yönteminin Değerlendirilmesi”, International Journal of Human Sciences, 1(1), 2004
L.Eraslan,    Eğitimin Değişen Anlamı ve Değişim Kültürü”,    Eğitimin Değişen Anlamı ve Değişim Kültürü”, MPM-Anahtar Dergisi, Aralık-2004, Sayı:16, Ankara.
L.Eraslan   Okul Düzeyinde Dönüşümcü Liderlik,    "Okul Düzeyinde Dönüşümcü Liderlik”, Atatürk Üniversitesi-Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Güz, 2004,Erzincan.
L.Eraslan   21.Yüzyılın Küçük Adam ve Kadınları (Değişen Çocuk Kimliği Üzerine Bir Deneme),    21.Yüzyılın Küçük Adam ve Kadınları (Değişen Çocuk Kimliği Üzerine Bir Deneme)”, Çoluk-Çocuk Dergisi, Şubat 2005, Ankara.
L.Eraslan   Türkiye’de Öğretmen İstihdamının Değerlendirilmesi”,    “Türkiye’de Öğretmen İstihdamının Değerlendirilmesi”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Mart, 2005, Ankara.
L.Eraslan   Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Psiko-Sosyal Durumlarının Betimlenmesi,    Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Psiko-Sosyal Durumlarının Betimlenmesi”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Aralık 2005, Ankara
L.Eraslan   Yeni Eğitim Fakülteleri Açma Girişimi Üzerine Bir Değerlendirme,    Yeni Eğitim Fakülteleri Açma Girişimi Üzerine Bir Değerlendirme”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Mart 2006, Ankara
L.Eraslan   Yalnızlığın Okulları: YİBO’lar,    Yalnızlığın Okulları: YİBO’lar, Çoluk-Çocuk Dergisi, Ocak, 2006, Ankara.
L.Eraslan   “Tarihe 1000 Canlı Tanık, Tarihte 1000 Canlı Çocuk (Bir sözlü tarih uygulamasından çıkarsamalar),    “Tarihe 1000 Canlı Tanık, Tarihte 1000 Canlı Çocuk (Bir sözlü tarih uygulamasından çıkarsamalar)”, International Journal of Human Sciences, 3(1), 2006.
L.Eraslan   Değişen Liderlik Paradigmasının Anlamı, Özellikleri ve Çözümlemeleri,    Değişen Liderlik Paradigmasının Anlamı, Özellikleri ve Çözümlemeleri”, MPM-Anahtar Dergisi, Şubat-2006,Ankara.
L.Eraslan,    Yeni Öğretmen Yetiştirme Programlarının Değerlendirilmesi,    Yeni Öğretmen Yetiştirme Programlarının Değerlendirilmesi” Öğretmen Dünyası Dergisi, Ekim 2006, Ankara.
L.Eraslan, Metin Aşçı   Books Not Bombs,    Books Not Bombs”, World Council for Curriculum and Instruction. North American Chapter Conference (Peace), Crowne Plaza Hotel, Worcester, Massachusetts, USA, Oct 24-26,2007.
L.Eraslan   Türk Ocaklarından Halkevlerine (Cumhuriyet Rejiminin Kitlelere Benimsetilmesindeki Yerleriyle İlgili Bir Değerlendirme),    Türk Ocaklarından Halkevlerine (Cumhuriyet Rejiminin Kitlelere Benimsetilmesindeki Yerleriyle İlgili Bir Değerlendirme)” Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi; Atatürk Dönemi (1920-1938)”, (ed: Osman Horata (ve diğ.), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Cilt 1, s.78-81, 2009, Ankara.
L.Eraslan   Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü (Atatürk Dönemi-1920-1938) Yaygın Eğitim ve Halkevleri Uygulaması”, ,    Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü (Atatürk Dönemi-1920-1938) Yaygın Eğitim ve Halkevleri Uygulaması”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi; Atatürk Dönemi (1920-1938), (ed: Osman Horata (ve diğ.), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Cilt 2, s.729-735, 2009, Ankara
L. Eraslan   Atatürk’ün Eğitim Bakanları ve Eğitim Uygulamaları- İsmet İnönü (1929),    Atatürk’ün Eğitim Bakanları ve Eğitim Uygulamaları- İsmet İnönü (1929)” Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi; Atatürk Dönemi (1920-1938)”, (ed: Osman Horata (ve diğ.), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Cilt 2, 743-745, 2009, Ankara.
 
Uluslararası Bildiriler
Books are not Bombs, World Council for Curriculum and Instruction. North American Chapter Conference, Crowne Plaza Hotel, Worcester, Massachusetts, USA, Oct 24-26,2007. • An Analysis of the Concept of “Love”, “Peace”, and “Tolerance” in the Coursebooks   ,   
An Analysis of the Concept of “Love”, “Peace”, and “Tolerance” in the Coursebooks in Turkey, Strategies for Policy in Science and Education Balkan Educational Review, (Scientific-Theoretical Quarterly) Volume XVI,Iss.1, 2008.    ,   
Okul Yöneticilerinin Transformasyonel Liderlik Özellikleri, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC.   ,   
L.Eraslan   Türkiye’de Eğitim Alanında Sivil Toplum Örgütlenmesi Bağlamında Eğitim STK’larının (ESTK) Yapısal Özellikleri Ve Bir Kategorileştirme Denemesi,    IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (Küresel Yoksulluk) konferansı dâhilinde "IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (Küresel Yoksulluk)" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’de Eğitim Alanında Sivil Toplum Örgütlenmesi Bağlamında Eğitim STK’larının (ESTK) Yapısal Özellikleri Ve Bir Kategorileştirme Denemesi", Çanakkale, Türkiye, 19-21 Ekim 2007.
L.Eraslan   "Bireysel Silahsızlanma Eğitimi Bağlamında STK’ların Rolü Ve Öneminin Değerlendirilmesi (Umut Vakfı Örneği)", ,    5. Uluslararası STK'lar Kongresi, "Küresel Barış” konferansı dâhilinde "5. Uluslararası STK'lar Kongresi, "Küresel Barış”" bildiri kitapçığındaki "Bireysel Silahsızlanma Eğitimi Bağlamında STK’ların Rolü Ve Öneminin Değerlendirilmesi (Umut Vakfı Örneği)", Çanakkale, Türkiye, 24–26 Ekim 2008.
L.Eraslan    The Analysis Of Love, Peace And Tolerance Themes in The Instructional Programmes in Turkey.” ,    The WCCI 13th World Conference in Education, “Creating a Global Culture of Peace: Strategies for Curriculum Development and Implementation (2nd Biennial World Conference) dâhilinde The WCCI 13th World Conference in Education (2nd Biennial World Conference) bildiri kitapçığında “The Analysis Of Love, Peace And Tolerance Themes in The Instructional Programmes in Turkey.” Antalya, Turkey, September 2–6, 2008.
L.Eraslan   Sosyal Girişimciliğin Eğitimsel Pratikleri (TOÇEV Örneği)",    VI. Uluslararası STK'lar Kongresi( VI. International NGO's Conference) konferansı dâhilinde "VI. Uluslararası STK'lar Kongresi (VI. International NGO's Conference)" bildiri kitapçığındaki "Sosyal Girişimciliğin Eğitimsel Pratikleri (TOÇEV Örneği)",Çanakkale, Türkiye, 23-25 Ekim 2009.
L.Eraslan   Türk Dünyası Sivil Toplum Birliği Üzerine Düşünceler",    21.Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu konferansı dâhilinde "21.Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyum Bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Türk Dünyası Sivil Toplum Birliği Üzerine Düşünceler", Lefke, KKTC, (Baş Editör) 2-5-Aralık 2010.
L.Eraslan    Eğitim Bir Ülkenin Kurutuluşu Olabilir mi? KKTC Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi,    Eğitim Bir Ülkenin Kurutuluşu Olabilir mi? KKTC Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi”, KKTC Çalıştayı, Ankara, 12.Mayıs 2011.
L.Eraslan,    Son Dönem Eğitim Sendikacılığının Değerlendirilmesi,    “Son Dönem Eğitim Sendikacılığının Değerlendirilmesi”, I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012, Ankara
L.Eraslan, Seydi Battal Bertlek   Yurtdışı Eğitim Derneklerinin Amaç, Yapı, İşleyiş Bağlamında Değerlendirilmesi,    “Yurtdışı Eğitim Derneklerinin Amaç, Yapı, İşleyiş Bağlamında Değerlendirilmesi”, I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012, Ankara
 
Ulusal Bildiriler
Mesleki ve Teknik Eğitimde Finansman Sorunu. 16. Milli Eğitim Şurası, Hazırlık Dokümanı, 1998, Ankara.   ,   
Okul Yöneticilerinin Transformasyonel Liderlik Özellikleri, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC.   ,   
Bilgi Toplumu Eğitim Paradigması ve Türk Eğitim Sistemine Bir Bakış. Ankara Ün. EBF. I.Öğrenci Kongresi. 27 Mayıs 2004, Ankara.   ,   
Liderlikte Modern Bir Yaklaşım: Dönüşümcü Liderlik. Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu. KKK. EDOK Nisan 2004, Ankara.    ,   
Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Uygulamasının Değerlendirilmesi, Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu, 20–21 Haziran 2007, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.    ,   
Türkiye’de Eğitim Alanında Sivil Toplum Örgütlenmesi Bağlamında Eğitim STK’larının (ESTK) Yapısal Özellikleri Ve Bir Kategorileştirme Denemesi, IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 19–21 Ekim 2007- Çanakkale.   ,   
Yenilenen Öğretmen Yetiştirme Programları Bağlamında Sınıf Öğretmenliği Programının Değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2–3–4 Mayıs 2008 Çanakkale.    ,   
Sosyal Bilimler Eğitimi Bağlamında Ortaöğretim Kurumları Sosyoloji Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi, Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale Üniversitesi-2008 The Evaluation of Poverty Prevention Strategies of NGOs in the Context of Dev   ,   
Bireysel Silahsızlanma Eğitimi Bağlamında STK’ların Rolü Ve Öneminin Değerlendirilmesi (Umut Vakfı Örneği)   ,   
Türkiye’de Son Dönem Sivil Toplumun Gelişim Sürecinin Değerlendirilmesi (Giresun Örneği), Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008, Giresun.    ,   
Sosyal Girişimciliğin Eğitimsel Pratikleri (TOÇEV Örneği) 6. Uluslararası STK'lar Kongresi, 24–26 Ekim 2009 Çanakkale.   ,   
L.Eraslan   “Sosyal Bilimler Eğitimi Bağlamında Ortaöğretim Kurumları Sosyoloji Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi”,    “Sosyal Bilimler Eğitimi Bağlamında Ortaöğretim Kurumları Sosyoloji Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi”, Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale Üniversitesi, 14-16 Mayıs, 2008.
L.Eraslan   Türkiye’de Son Dönem Sivil Toplumun Gelişim Sürecinin Değerlendirilmesi (Giresun Örneği)”,    Türkiye’de Son Dönem Sivil Toplumun Gelişim Sürecinin Değerlendirilmesi (Giresun Örneği)”, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008, Giresun.
L.Eraslan   Yenilenen Öğretmen Yetiştirme Programları Bağlamında Sınıf Öğretmenliği Programının Değerlendirilmesi,    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu konferansı dâhilinde "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Bildiriler)" bildiri kitapçığındaki "Yenilenen Öğretmen Yetiştirme Programları Bağlamında Sınıf Öğretmenliği Programının Değerlendirilmesi", Çanakkale, Türkiye, 2–3–4 Mayıs 2008.
L.Eraslan   Liderlikte Post- Modern Bir Yaklaşım: Dönüşümcü Liderlik,    Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı konferansı dâhilinde "Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu (Bildiriler Kitabı)" bildiri kitapçığındaki "Liderlikte Post- Modern Bir Yaklaşım: Dönüşümcü Liderlik", Ankara, Türkiye, 27-28 Nisan 2004.
 
Alanında Yayınlarla ilgili etkinlikler
   ,    Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Hakemliği
   ,    Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Eğitim Bölümü Editörü
   ,    Aile ve Toplum Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
   ,    Aile ve Toplum Dergisi Hakemliği
   ,    Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Hakemliği
   ,    Journal of Educational Research and Reviews Hakemliği
   ,    Akademik Bakış Dergisi Hakemliği
   ,    Akademik Bakış Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği
   ,    British Journal of Education, Society & Behavioural Science
   ,    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakemliği
   ,    21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi
   ,    21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi Hakem Kurulu Üyesi
   ,    Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi Hakemliği
   ,    Milli Eğitim Dergisi Hakemliği
   ,    The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
   ,    Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi (KUEİBD)
 
Bilimsel Toplantı Düzenleme
   ,    I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Düzenleme Kurul Üyesi. Ankara 2012.
   ,    Öğretmen Geliştirme Stratejisi Çalıştayı, KPSS ve Alan Sınavı Komisyon Üyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, MEB, 2011.
   ,    Training Qualified Personnel in Tourism Sector Throughout Proje Kapsamında “Almanya’nın Son Dönem Sosyo-Ekonomik Yapısı” Ausburg, 2011. Almanya.
   ,    Proje Yöntemi ve Yönetimi Semineri, Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Esenköy Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü, 2009.
   ,    The WCCI 13th World Conference in Education, “Creating a Global Culture of Peace: Strategies for Curriculum Development and Implementation (2nd Biennial World Conference) Düzenleme Kurulu Üyesi, Türkiye, Eylül, 2–6, 2008.
   ,    Eğitim Bilimleri Bakış Açışıyla Türkiye Cumhuriyeti Eğitiminin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 02.03. 2008
   ,    Topluma Hizmet Uygulamaları Yönetmelik Hazırlama Komisyon Üyeliği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2007
   ,    Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi konulu Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 02.03.2006
 
Akademik görevler
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ   S.BATTAL BERTLEK,    EĞİTİM AMAÇLI DERNEKLERİN İŞLEVSELLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (ANKARA-KIRIKKALE VE ÇORUM ÖRNEKLERİ)
 
Yöneticilik görevleri
Kırıkkale İl Eğitim Danışma Kurulu Üyesi    ,   
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı Başkanı (2010-2012)   ,   
Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi   ,   
Kırıkkale İli Ceza ve Tutukevleri İzleme Kurulu Yedek Üyesi    ,   
 
Alanında yurtiçi bilimsel derneklere üyelik
Dünya Programcılar Birliği Konseyi (WWCI)    ,   
Sosyoloji Derneği   ,   
İLESAM ( Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)   ,   
 Kırıkkale Üniversitesi Önceki Sayfa Son Güncelleme : 22.11.2012 12:00