Duyurular

Tüm Duyurular

Haberler

 •   Üniversitemiz Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı "Dünya Alerji Haftası" dolayısıyla basın bildirisi yayınladı
  Etkinlik Üniversitemiz Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı "Dünya Alerji Haftası" dolayısıyla basın bildirisi yayınladı
  Duyuru

   Tüm dünya ülkeleri  gibi Türkiye’de de ''Dünya Allerji Haftasında (13-19 Nisan 2015) bilimsel etkinliklerle alerjik hastalıklarla ilgili olarak farkındalığı  arttıracak faaliyetlerde bulunulmaktadır.

  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı

  Tarihçe

   Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı 2003 yılında Prof. Dr. A. Füsun Kalpaklıoğlu (BD Bşk) tarafından kurulmuştur. Yan dal uzmanlık eğitimine 2005 yılından itibaren başlanmış olup, bu güne kadar 3 yandal uzmanlık öğrencisine eğitim verilmiştir. Halen Yrd. Doç. Dr. Ayşe Baççıoğlu ile birlikte 2 öğretim üyesi, bir yandal asistanı Uzm. Dr. Eylem Yıldırım ve allerji hemşiresi Gülden Merihliden oluşan kadro ile hizmet vermektedir.

  İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Kliniği

   Türkiye’deki sayılı erişkin allerji bölümlerinden biri olan bilim dalımızda Kırıkkale ili ve ilçeleri ile Orta Anadolu’daki yakın çevre illerden gelen yılda ortalama 2000 hastaya klinik ve poliklinik hizmetleri verilmektedir. Yeni başvuran hastaların takip edildikleri bir polikliniğin yanısıra haftanın belirli günlerinde yapılan özel poliklinikler (immünoterapi, ilaç allerjileri, vb) vardır. Haftalık programlarla makale saati, vaka tartışmaları ile allerji ve klinik immünoloji konularında eğitim seminerleri yapılmakta, tez çalışmalarının yanısıra Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen farklı projeler de yürütülmektedir.

  Bilim Dalında 16 yaş ve üstü erişkinlerde takibi yapılan hastalıklar şöyledir;

  -Allerjik astım,

  -Allerjik rinokonjunktivit (Allerjik nezle)

  -Anafilaksi

  -Besin allerjisi,

  -İlaç allerjisi,

  -Ürtiker/anjioödem, egzema ve atopik dermatit

  -Arı/Böcek allerjisi

  -Meslek allerjileri 

  İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalının uygulamaları arasında tanısal ve tedavi amaçlı;

  1.   Allerji testleri

  a.   Deri prick testi

  b.   İntradermal testler

  c.   Yama testleri

  d.   Kanda allerji testleri (serum spesifik IgE) Kanda allerji testleri  “spesifik immünglobulin E –Spe IgE”. ImmunoCAP yöntemiyle bakılan Spe IgE, astım ve allerjik rinitte yardımcı bir tanı yöntemi olmasının yanı sıra, özellikle bazı ilaç ve besin allerjilerinde güvenle kullanılabilen noninvaziv bir yöntemdir.

  2.   Allerjenle provokasyon testleri

  a.    İnhalan allerjenler (Bronşial/nazal provokasyon testi)

  b.    İlaçlar (Analjezik, antibiyotik, vs.)

  c.    Besinler

  d.    Nonspesifik bronkoprovokasyon testi

  3.    Allerjen spesifik immünoterapi (aşı tedavisi)

  4.     İlaç desensitizasyonu

  5.     Allerjik inflamasyon ölçümü (nazal nitrik oksit ve bronşiyal nitrik oksit)

  6.     Solunum fonksiyon testleri

  7.      İlaç allerjisi testleri (provokasyon ve kan testi)

  8.      Gıda allerjisi testleri (provokasyon, deri ve kan testi)

  9.      Allerjik şok – anafilaksi-  tetkik ve takibi

  10.    Ağır allerjik astım için özel tedavi (Anti IgE tedavisi)

  11.    Herediter anjioödem tetkik ve tedavisi

  12.    Bağışıklık sistemi (immün sistem) hastalıkları için testler yer almaktadır. 

  ALLERJİ TANISI NASIL KONUR?

   Aşağıda anlatılan testler acil müdahale koşullarının sağlandığı ortamlarda (tam teşekküllü hastane) ve tecrübeli allerji uzmanları gözetiminde yapılabilir. Tanı değeri çok yüksektir ancak test sırasında allerji gelişme riski vardır.

  1.  Allerjen deri testleri: Prik deri testi en sık kullanılan testlerdir. Allerjen içeren sıvı test materyali deriye damlatılır. Derinin en üst tabakasında küçük bir çizik oluşturularak allerjenin deriye sızması ve buradaki “allerji hücreleri” ile birleşmesi sağlanır.15-20 dakika sonra test okunur. Ancak testten 5-7 gün önce allerji ilacı/kortizon/depresyon ilaçlarının kesilmesi gereklidir.

               Prick test                İntradermal test

   İntradermal test de allerji deri testidir. Allerji deri- prik testi negatif çıkmış ama allerji tanısı düşünülen hastalara kesin allerji tanısı koymayı sağlar. Bu hizmet Kırıkkale’de sadece Tıp Fakültesi Hastanesinde verilmektedir.

  2.  Patch/yama testi: Temas egzaması (kontakt dermatit) olan hastalarda, egzamaya neden olan maddeleri belirlemek amacıyla uygulanır. Yama testi sonuçları 48 - 72 saat sonra değerlendirilir.

  3.  Kanda allerji testi (Serum spesifik IgE): Değişik nedenlerle allerji deri testlerinin uygulanamadığı ya da deri test sonuçlarının çelişkili olduğu durumlarda kan örneği alınarak yapılan testlerdir. kandan allerji tanısı koymayı sağlar. İlacını kesemeyen/cilt lezyonları olan, daha önce allerjik şok / anafilaksi geçiren hastalarda -allerji deri testi yapılamayan hastalarda- allerji tanısı koymayı sağlar. Bu hizmet Kırıkkale’de sadece Tıp Fakültesi Hastanesi İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalında verilmektedir.

  4.  Solunum fonksiyon testi: Astım hastalığının tanısını doğrudan koyabilecek BİR KAN TETKİKİ YOKTUR. Astım tanısında asıl değerli olan solunum fonksiyon testleridir.

  5.  Bronş provokasyon testi: Astım ve mesleki astım tanısı koymada yardımcıdır. Astım için yapılan diğer testleri normal çıkmış hastalarda astım olup olmadığını göstermeyi sağlar. Bu hizmet Kırıkkale’de sadece Tıp Fakültesi Hastanesinde verilmektedir. 

  6.  Nazal provokasyon testi: Allerjik rinitte spesifik tanı koymada diğer testlere yardımcıdır. Allerjik rinit düşünülen ancak diğer testleri normal çıkmış hastalarda kesin tanı koymada yararlıdır. Mesleki rinit tanısı koymakta yardımcıdır. Bu hizmet Kırıkkale’de sadece Tıp Fakültesi Hastanesinde verilmektedir. 

  7.  Bronşiyal ve nazal nitrik oksit ölçümü (NO): Allerjik inflamasyon (iltihabın) şiddetini gösterir. Allerjik rinit ve astım atağında artar ve bu sayede tedavi etkinliği takip edilebilir. Bu çok yeni tanı yöntemi Türkiye’de sadece Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmaktadır.

  8.  İlaç / gıda provokasyon testleri: İlaçlar ile veya gıdalar ile ağız veya cilt yolu ile yapılan testlerdir. İlaç ve gıda allerjisi tanısını koyar. Ancak hasta allerjik şok tarif ediyorsa bu testler yapılmamalıdır

          ALLERJİNİN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

    Hiçbir tedavi allerjik genetik yapıyı ortadan kaldıramaz. Ancak, immunoterapi yani allerji aşısı, şikayetleri başlatan en önemli faktörler olan allerjenlere karşı duyarlılığı büyük oranda azaltılabilir. Aşı tedavisi 4-5 yıl süren, hem hasta hem doktor tarafından emek gerektiren bir tedavi olup, EMNİYETLİ ve BAŞARILI olması için, allerji testlerinin uygulanması, aşı kararının verilmesi, planlanması ve sürdürülmesi mutlaka bu konuda ihtisas sahibi ALLERJİ UZMANLARI tarafından yapılmalıdır. Dil altı veya enjeksiyon olarak yapılabilir.

  ALLERJİK HASTALIKLAR ÖNEMLİDİR, UNUTMAYIN bir uzman tarafından TANI KONMASI İLE TEDAVİ MÜMKÜN OLABİLİR

  ALLERJİK HASTALIKLAR HAYATI TEHDIT EDİCİ OLABİLİR, TANI VE TEDAVİ İÇİN BİZE BAŞVURUNUZ

  İletişim:

  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
  İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı
  Fabrikalar mah. 71100, Kırıkkale.
  Tel: 0 318 4444071 -5418 (Poliklinik)
  On-line randevu: 
  http://hastane.kku.edu.tr

 •   Türkiye’nin Kalkınmasında Teknoloji Transfer Ofisinin Rolü
  Etkinlik Türkiye’nin Kalkınmasında Teknoloji Transfer Ofisinin Rolü
  Duyuru

  Türkiye’nin Kalkınmasında Teknoloji Transfer Ofisinin Rolü

   Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 15 Nisan 2015 tarihinde Anafartalar Salonu'nda ‘’Türkiye’nin Kalkınmasında Teknoloji Transfer Ofisinin Rolü: Türkiye ve Dünyadan Örnek Uygulamalar’’ konulu bir konferans düzenlendi. Programa Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Şahin konuşmacı olarak katıldı.

   Üniversitemiz yönetimine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Hacı Mehmet Şahin “Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisleri bundan 30-40 yıl önce gelişmiş ülkelerde çözülmüş bir konu fakat ülkemizde son 2 yıldır üniversitelerin bu konu üzerine yoğunlaştılar. Bu ofislerin amacı üniversitelerde üretilen bilginin topluma, endüstriye aktarılması gerekir’’ dedi.

   Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Sermaye Aktarırken İstikrara Bakılıyor

   Konuşmasının devamında Prof. Dr. Şahin, Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere sermaye aktarırken istikrara bakılıyor. İstikrar neredeyse oraya kendi teknolojisini de götürüyor diyerek, “Türkiye’nin büyüme oranına baktığımızda özellikle 2002-2007 arası %7 ve 2002’den 2014 sonuna kadar ortalama %5 büyüdü. Ülkemizin 2023 yılına kadar büyük hedefleri var bunlar; kişi başına düşen milli gelirin 25 bin dolara çıkması, ihracat hedefimizin 5 yüz milyar dolara ulaşması, ARGE’ye ayrılan payın %3 ve özellikle ihracatta ileri teknolojinin payının %25 civarında olması hedefleniyor.” dedi.

   Soru cevap şeklinde devam eden konferansın sonunda Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kocamış katılımından dolayı Prof. Dr. Hacı Mehmet Şahin’e plaket verdi. Toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

 •   Üniversitemizde Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle Panel Düzenlendi
  Etkinlik Üniversitemizde Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle Panel Düzenlendi
  Duyuru

  Üniversitemizde Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle Panel Düzenlendi

  Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Üniversitemiz Mavi Salon’da 14 Nisan 2015 Salı günü “Hz Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı” konulu bir panel düzenlendi.

  Düzenlenen panele Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Rektörümüz  Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Osman Çağlayan,  İl Müftüsü Bekir Gerek, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

  Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan programın açılış konuşmalarını İl Müftüsü Bekir Gerek, Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız ve Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız yaptılar.

  Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Baş’ın yaptığı panele geçildi. Panelde, Yrd. Doç. Dr. Adem Yıldırım “Fıkıh Açısından Birlikte Yaşama Ahlakı”, Yrd. Doç. Dr. Nurdane Güler  “Kur’an-ı Kerim Bağlamında Birlikte Yaşama Ahlakı”, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yazıbaşı “Pedagojik Bakımdan Birlikte Yaşama Ahlakı”, Yrd. Doç. Dr. Ahmed Ürkmez “Hz. Peygamber (sav) ve Birlikte Yaşama Ahlakı” konulu sunumlarını yaptılar.

             Ney taksimi ve Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. Ömer Selimoğlu’nun verdiğini mini konserinde yer aldığı program davetlilere Kur’an-ı Kerim Meali ve gül dağıtılmasıyla sona erdi.

 •   1.Savunma Sanayi Sempozyumu'na Yoğun İlgi
  Etkinlik 1.Savunma Sanayi Sempozyumu'na Yoğun İlgi
  Duyuru

  1.Savunma Sanayi Sempozyumu'na Yoğun İlgi

   Üniversitemiz Mavi Salon'da 9 Nisan 2015 tarihinde 1. Savunma Sanayi Sempozyumu'nun açılış töreni yapıldı. Törene Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Kırıkkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Üniversitemiz Rektörü Ekrem Yıldız, İl Jandarma Alay Komutanı Harun Karabulut, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü İzzet Artunç, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ekrem Gök, Fakülte Dekanları, Yüksek Okul ve Enstitü Müdürleri, davetliler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

   Açılış konuşmasını, Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız'ın yaptığı törende,   Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü İzzet Artunç, Vali Ali Kolat, Kırıkkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Dairesi Teknoloji Yönetimi Grup Müdürü Deniz Demirci, konuşma yaptılar.

   Sempozyum düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Recep Çalın ise bilimsel programın açılış konuşmasında  "Kırıkkale bilindiği üzere savunma sanayi kuruluşlarının yoğun olarak yer aldığı, savunma sanayine yönelik Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ nin oluşturulduğu ve Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ ne bağlı Savunma Teknolojileri Anabilim dalında yüksek lisans programının bulunduğu bir ilimizdir.
  Kırıkkale Üniversitesinde düzenlemekte olduğumuz sempozyum ile ülkemizdeki 'Savunma Sanayi' temsilcilerinin bir araya gelmesi, savunma teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarının ve üniversite-sanayi işbirliğini içeren bildirilerin, ulusal stratejilerin,  politikaların ve ülkemiz için yeni önceliklerin tartışmaya açılmasını amaçladık. Ayrıca, Kırıkkale İlimizde, Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KİOSB) ve Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde yer alan Teknopark’ın katılımcılara ve kamuoyuna tanıtılması ve olası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak sempozyumun ilgili sanayi kuruluşlarının istek ve önerileri doğrultusunda geliştirilmesi sağlandı. Ayrıca Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde kurulmasını planladığımız savunma teknolojileri laboratuarını proje haline dönüştürdük. Sempozyumun ülkemize , bölgemize ve üniversitemize hayırlı olması temenni ediyorum." dedi.

   Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından olmak üzere 200'ün üzerinde araştırmacı ve akademisyenin katıldığı yoğun ilgi gören sempozyumda Savunma Sanayi alanında bilimsel çalışmalar tartışmaya sunuldu. Ayrıca savunma teknolojileri alanında 50 sözlü sunum gerçekleştirildi ve  38 poster çalışması yer aldı.

 •   "Kütüphanede Selfie Check in" Kazananları Belli Oldu
  Etkinlik "Kütüphanede Selfie Check in" Kazananları Belli Oldu
  Duyuru

  "Kütüphanede Selfie Check in" Kazananları Belli Oldu

   Kırıkkale Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 51. Kütüphane Haftası kapsamında “Kütüphanede Selfie Check in ” isimli bir fotoğraf yarışması düzenledi.

   Merkez Kütüphanemizde düzenlenen fotoğraf yarışması ile okuyucu kitleye ulaşmak ve toplumsal farkındalık yaratmak hedeflendi. Düzenlenen fotoğraf yarışması ile öğrencilerimiz hayal güçlerini kullanarak gelişen kütüphane ve kütüphane hizmetlerinin yansımalarını anlatan selfie çekimi yaptılar.

   Kırıkkale Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açık olarak yapılan yarışmada, yarışmacılar en fazla üç eserle yarışmaya katılabildi. 9-30 Mart 2015 tarihleri arasında fotoğraf kabulü gerçekleştirilen yarışmada yer alan eserler jüri tarafından sanatsal ve teknik özellikleri incelenerek değerlendirildi. 1 Nisan 2015 tarihinde sonuçların ilan edilmesinin ardından, birinci Gizem Kunt (Hukuk Fakültesi), ikinci Şeyma Erişen (Fen-Edebiyat Fakültesi), üçüncü Pınar Ezgi Çelikgil'e (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) jüri üyeleri tarafından hediye kitap çeki verildi.

 •   Öğrencilerimiz Ülke Ekonomimizi Konuştu
  Etkinlik Öğrencilerimiz Ülke Ekonomimizi Konuştu
  Duyuru

  Öğrencilerimiz Ülke Ekonomimizi Konuştu

   Üniversitemiz Akademik İnovasyon Topluluğu tarafından 31 Mart 2015 tarihinde Yahya Kemal Salonu'nda "Ülkemizde Ekonomi" konulu bir konferans düzenlendi. Programa Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Arzu Yılmaz ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Levent Aydın konuşmacı olarak katıldı.

   Konuşmacı Arzu Yılmaz'ın “Türkiye Ekonomisi Genel Analizi” konusunda yaptığı sunumda aktardığı bilgiler,  Doç. Dr. Levent Aydın'ın “Petrol, Faiz ve Döviz Kuru” başlığını taşıyan konuşması ile  tamamlandı. Program sonunda öğrencilerin yönelttiği sorular, konuşmacılar tarafından cevaplandı. Soru- cevap bölümünden sonra Topluluk Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Sara Onur'un konuşmacılara plaketlerini takdim etmesi ile son buldu.

   

 •   Üniversitemiz TEKNOKENT'in İlk Genel Kurulu Yapıldı
  Etkinlik Üniversitemiz TEKNOKENT'in İlk Genel Kurulu Yapıldı
  Duyuru

  Üniversitemiz TEKNOKENT'in İlk Genel Kurulu Yapıldı

   Üniversitemiz TEKNOKENT'in ilk Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz ev sahipliğinde yapıldı.

   Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kocamış başkanlığında yapılan TEKNOKENT Genel Kurulu'na, TÜBİTAK Genel Sekreter Yardımcısı Cahit Şahin Bulut, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hacı Mehmet Şahin, Savunma Sanayi Müsteşarlığı İnşaat Varlık Yönetimi Müdürü Muhsin Tamer Özdemir, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Temsilcisi Dilek Deva, Makina Kimya Endüstrisi Mühimmat Fabrika Müdürü A. Sait Altıntaş, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Varlı, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Dinç ve Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Battal Doğan katıldı.

   Üniversite- Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulan TEKNOKENT'in geçici prefabrik binasında, kiralık 10 ofis ile hizmete açılacağını belirten TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Kocamış, "Üniversitemiz Teknoloji Bölgesi Yönetimi Anonim Şirketi'nin Pay Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapılan bu ilk Genel Kurul'da, TEKNOKENT ile ilgili kuruluşundan itibaren geçen 1 yıllık süreç değerlendirildi ve 2015 yılı içinde yapılması hedeflenen projeler görüşüldü. Bunlardan ilki ve en önemlisi TEKNOKENT binamızın projesi, inşaatı gibi ayrıntılar ele alındı. Ülkemizin ve Kırıkkalemizin ekonomik olarak gelişimine katkı sağlayacak TEKNOKET binamızın inşaatına yaz aylarında başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

 •   Üniversitemiz Sayokan Topluluğu Türkiye Şampiyonası'ndan 12 Madalya İle Döndü
  Etkinlik Üniversitemiz Sayokan Topluluğu Türkiye Şampiyonası'ndan 12 Madalya İle Döndü
  Duyuru

  Üniversitemiz Sayokan Topluluğu Türkiye Şampiyonası'ndan 12 Madalya İle Döndü

   Üniversitemiz Sayokan Topluluğu, 21 Mart 2015 tarihinde Ankara'da düzenlenen Sayokan Bagatur Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda 5 Altın, 3 Gümüş ve 4 Bronz madalya kazandı.

   Çanakkale Şehitleri Bagatur Oyunları (Sayokan Türkiye Şampiyonası), Çanakkale Savaşı'nda İstiklal uğruna canlarını vererek, bugünkü Türkiye'yi bizlere armağan eden şehitlerimizi, Sayokan'ın kuruluşu olan 18 Mart 1999 yılını ve Türklerin "Yeni Gün" (nevruz) bahar bayramının anlamı için düzenlendi.

   Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Üniversitemiz Sayokan olarak katılan 23 öğrenciyi makamında kabul ederek, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Sayokan'ın ata sporumuz olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yıldız, öğrencilere günün anısına hediye vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

 •   Üniversitemizde Hizmet İçi Eğitime Başlandı
  Etkinlik Üniversitemizde Hizmet İçi Eğitime Başlandı
  Duyuru

   Üniversitemizde Hizmet İçi Eğitime Başlandı

   Üniversitemizde 2015 yılı Hizmet İçi Eğitimlerinin ilki, 1 Nisan 2015 tarihinde  Rektörlük Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Sekreter Yardımcımız Mehmet Yılmaz'ın açılış konuşması ile başlayan program, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Cihat Kartal'ın "Beden Dili Kullanımı" konulu dersi ile devam etti.

   Daire Başkanları, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreterlerinin katıldığı eğitim programında, Yrd. Doç. Dr. Cihat Kartal, 'Mesaj Türleri', 'Beden Dili ve İletişim', 'Yaş, Cinsiyet ve Kültürel Farklılıklar' başlıkları çerçevesinde beden dili kullanımının iletişim kurmadaki önemini anlattı.

   3 Nisan 2015 tarihinde ise Yahya Kemal Salonu'nda Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ferhat Celen tarafından, akademik birimlerin öğrenci işleri bürolarında çalışan 44 personele "Öğrenci İşleri Temel Eğitim Programı" anlatıldı. Celen konuşmasında Üniversitemizin genel bir tanıtımını yaparak eğitim alan personele, yapılacak işlerde en çok faydalanılan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Soru cevap şeklinde devam eden eğitimde özellikle otomasyon sistemi hakkında yöneltilen sorular cevaplandırıldı.

   21 Mayıs 2015 tarihine kadar devam edecek olan "Hizmet İçi Eğitim Programı" kapsamında 'İletişim Kurma Becerileri', 'Zaman Yönetimi', 'Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar', 'İnsan Kaynakları' gibi dersler öğretim üyelerimiz ve konusunda uzman idari  personelimiz tarafından katılımcılara verilmekte.

Etkinlikler

Diğer Etkinlikler