Yerleşim Alanları

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale'de, Keskin'de, Delice'de ve Hacılar'da olmak üzere dört yerleşkeye sahiptir.

Merkez Yerleşke

Kırıkkale-Ankara Karayolu'nun 7. kilometresinde bulunan merkez yerleşke, 21 bin dönüm büyüklüğündedir. Bu alanın 7 bin dönümlük kısmı üzerinde kurulacak merkez yerleşkenin master planı ve plan dahilindeki 6 binanın mimari projeleri tamamlanmış ve inşaatları sürmektedir. Merkez Yerleşke’nin peyzaj ve altyapı projeleri de hazırlanarak uygulamaya konulmuş hem öğrencilerin hem de Kırıkkale'nin soluklanacağı yeşil kuşak için de ilk adımlar atılmıştır. Hızlı bir şekilde sürdürülen çalışmalarla Üniversitemiz, iyi organize olmuş bir yerleşkeyi kısa sürede tamamlamak için çalışmaktadır. Başlanan inşaatların tamamlanmasıyla yerleşke orta vadede 20.000 öğrenciyi barındırabilecektir.

Merkez Yerleşkemizdeki Birimler

Rektörlük
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Veteriner Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Mediko-Sosyal Merkezi (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı)
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kırıkkale ve Yöresi Tarihi Araştırma Merkezi Yapı ve Zemin Araştırma ve ınceleme Merkezi
El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Keskin Yerleşkesi

300 dönüm büyüklüğünde bir alana sahip olan Keskin Yerleşkesi'nde Keskin Meslek Yüksekokulu öğretim hizmetini sürdürmektedir. Köyteks Holding'e ait hazır giyim tesislerinin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca Üniversitemize devri ile kazanılan yerleşkede, derslikler ve idare binası, hazır giyim atölyesi, 120 öğrenci kapasiteli yurt binası, kantin-kafeterya ve kondisyon merkezinin bulunduğu sosyal tesisler binası, spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır.

Hacılar Yerleşkesi

Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu

Delice Yerleşkesi

Delice Meslek Yüksekokulu

Bahşılı Yerleşkesi

Bahşılı Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Şehir Merkezindeki Birimler

Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Yabancı Diller Öğretimi, Arş. Uyg. Merkezi (KÜYADİM)